Ředitelství základní školy oznamuje rodičům žáků 1. stupně a dětí do mateřské školy, že dobrovolná výuka začne v pondělí 25. května 2020. Podmínkou je doručení čestného prohlášení. Výuku zabezpečí přidělené paní učitelky. Veškeré informace jsou zasílány na emaily a jsou i na webových stránkách základní školy.
Paní učitelky se již moc těší na své žáky a děti ze školky.