Fulltext

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
Sběr železa a autobaterií
25
26 27 28
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
29 30 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č.1/2020, rušení OZV č.11/2002 6.8.2020
1.1.2020
1.1.2020 
1.1.2019 
Obecně závazná vyhláška č. 1/12 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013
Obecně závazná vyhláškač.1/2010- pravidla pro volné pobíhání psů 16.4.2010
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bukovany. 27.1.2010
Obecně závazná vyhláška č.1/2009 obce Bukovany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZV 1-2009 odpady.JPG
1.1.2010
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 obce Bukovany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2008

Obecně závazná vyhláška č.1/07 o místním poplatku z ubytovací kapacity
strana1, strana 2, strana3

1.8.2007

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 1.1.2006
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2006
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 2/2005 - požární řád obce  20.6.2005
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 14.5.2005
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č .3/04 ze dne 1.12.2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.12.2004
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 1/04 ze dne 17.2.2004 o místních poplatcích

5.3.2004

Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 11/2002, kterou se vydává řád vëřejného pohřebiště 1.6.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon