Kulturní komise se na svém zasedání 31. srpna rozhodla, že v letošním roce nebude hodová obchůzka obcí a ani hodová zábava na sokolovně. Zrušení je z důvodu bezpečnosti, zdraví spoluobčanů a zhoršené epidemiologické situace na Kyjovsku.