Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Kácení máje 2024
1
Drůbežárna Prace
2
3 4
Zelenina Juvita
5 6
Vinařství Holánek
7
Drůbežárna Rokup
Volby do Evropského parlamentu
8 9
Cimbály na ulici 2024
Změna mše svaté v Bukovanech
10 11
Pošta Partner Bukovany
12
Drůbežárna Nikol
13 14 15
Drůbežárna Prace
16
17 18
Zelenina Juvita
19 20
Vinařství Holánek
21
Juriga- prodej brambor
22 23
24 25 26 27 28
Za vysvědčení - NANUK
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

2023  
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany o místním poplatku ze psů 1.1.2024
2021  
Obecně závazná vyhláška č.1/2021, o místním poplatku z pobytu 19.3.2021
Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022 
2020  
Řád veřejného pohřebiště obce Bukovany  6.8.2020
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č.1/2020, rušení OZV č.11/2002 6.8.2020
2019
 
1.1.2020
1.1.2020 
2018
 
1.1.2019 
2015
 
1.6.2015 
 
2012  
Obecně závazná vyhláška č.1/12 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška č.2/12, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/11, o místním poplatku z ubytovací kapacity, ze dne 1.2.2011 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška č.3/12, kterou se zrušuje OZV č.4/11 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 1.2.2011 1.1.2013 
2011  
Obecně závazná č. 1/11 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.3.2011
Obecně závazná vyhláška č.2/11 o místním poplatku ze psů 1.3.2011 
Obecně závazná vyhláška č.3/11 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.6.2011
Obecně závazná vyhláška č.4/11 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 1.3.2011 
Obecně závazná vyhláška č.5/11 o místním poplatku z ubytovací kapacity 1.3.2011
Obecně závazná vyhláška č 6/11, kterou se mění vyhláška č.2/11 o místním poplatku ze psů 1.6.2011
2010  
Obecně závazná vyhláška č.1/2010 kterou se stanovuje pravidla pro pohyb psů ne veřejném prostranství 16.4.2010 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bukovany 27.1.2010
Jednací řád Zastupitelstva obce Bukovany.pdf 20.12.2010
2009  
Obecně závazná vyhláška č.1/2009 obce Bukovany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZV 1-2009 odpady.JPG
1.1.2010
2007  
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 obce Bukovany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2008

Obecně závazná vyhláška č.1/07 o místním poplatku z ubytovací kapacity
strana1, strana 2, strana3

1.8.2007

2005  
Obecně závazná vyhláška č.4/05 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 1.1.2006
Obecně závazná vyhláška č.3/05 obce Bukovany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2006
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 2/2005 - požární řád obce  20.6.2005
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 14.5.2005
2004  
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č .3/04 ze dne 1.12.2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.12.2004
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 2/04 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 5.3.2004
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 1/04 ze dne 17.2.2004 o místních poplatcích

5.3.2004

2003  
Obecně závazná vyhláška č.1/03 o místních poplatcích  
Obecně závazná vyhláška č.2/03, kterou se mění ozv č.4.10/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2004
2002  
Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 11/2002, kterou se vydává řád veřejného pohřebiště 1.6.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech